Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Core Member Hy/M011.314/Female/Vietnam Group :icondesgin-anime-sakura: Desgin-Anime-Sakura
 
Recent Activity
Deviant for 11 Months
3 Month Core Membership:
Given by Phynomynal
Statistics 94 Deviations 4,005 Comments 7,137 Pageviews

Groups

Pride

I AM PROUD

Made with pride by the DeviantArt community

deviantID

Mitsuhidekawaii's Profile Picture
Mitsuhidekawaii
Hy/M011.3
Vietnam
- I won't watch back if I don't like your art ~
- So, you can unwatch me if you want .

Donate

Mitsuhidekawaii has started a donation pool!
47 / 100
Could you give some point, please?!

You must be logged in to donate.
Anonymous:iconxu-design-123:

Comments


Add a Comment:
 
:iconmoekaichii:
MoeKaichii Featured By Owner 4 days ago  Student Interface Designer
. Em qua :'D Nhớ không? 
Reply
:iconat-yomiko:
AT-Yomiko Featured By Owner Jun 19, 2017  Student Interface Designer
- qua Hy :3
Reply
:icond-joy:
D-joy Featured By Owner Jun 19, 2017  New Deviant
- gạ dj ... à nhầm làm quen không câng
Reply
:iconmitsuhidekawaii:
Mitsuhidekawaii Featured By Owner Jun 19, 2017
- ta thích gạ đjt hơn làm quen gái à :vv 
Reply
:icond-joy:
D-joy Featured By Owner Jun 19, 2017  New Deviant
- tao gạ djt mày trước rồi
Reply
:iconmerearthling:
merearthling Featured By Owner Jun 18, 2017
:-) Hello Hy :love:thanks so much for the watch:happybounce: I really appreciate it:heart:also to see your wonderful gallery :thumbsup:looking superb arts!
Reply
:iconat-yomiko:
AT-Yomiko Featured By Owner Jun 15, 2017  Student Interface Designer
- thăm :3
- mày lên core khi nào thế :v ? sao không đợi tao . - .
Reply
:iconmitsuhidekawaii:
Mitsuhidekawaii Featured By Owner Jun 16, 2017
- cám ơn gái :3
- lên sáng hôm nay ._. tầm 2 rưỡi ấy ;_; 
- mà có phải là tao muốn lên đâu <('') tao được người ta give cho mòa :3 với lý do là bạn ý thích render tao cut, tke's thôi! ăn may vl~ 
Reply
:iconat-yomiko:
AT-Yomiko Featured By Owner Jun 16, 2017  Student Interface Designer
- mày nói xạo . - . rõ ràng trên đó ghi là có ai gift cho mày đâu :v
- dù sao sinh nhật tao mày vẫn còn core . - .
Reply
:iconmitsuhidekawaii:
Mitsuhidekawaii Featured By Owner Jun 16, 2017
- tao nói thật đấy ! chứ với số point của tao thì chưa lên core được 1 tháng nữa là xD
- ừ, rồi sao nữa ;_;
Reply
(1 Reply)
:iconjm-houta:
JM-Houta Featured By Owner Jun 15, 2017  Student Interface Designer
 qua nà.<3
Reply
:iconmitsuhidekawaii:
Mitsuhidekawaii Featured By Owner Jun 16, 2017
ân nà. <3
Reply
:iconkobawashi:
Kobawashi Featured By Owner Jun 15, 2017  Student Artisan Crafter
Thăm nàng! [i]: potted flower pixel [i]: potted flower pixel [i]: potted flower pixel 
Ngày an <3
Còn nhớ?
Reply
:iconmitsuhidekawaii:
Mitsuhidekawaii Featured By Owner Jun 15, 2017
- Ân nàng .:tiny plant:. 
- '3' nhớ chứ 
Reply
:iconkobawashi:
Kobawashi Featured By Owner Jun 15, 2017  Student Artisan Crafter
Ngủ ngon~
Reply
Add a Comment: